Privancyverklaring - Unieke Domeinnamen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privancyverklaring

Overige informatie

Privacyverklaring
Unieke Domeinnamen
hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat u van ons mag verwachten.
Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze relaties.
Voor ons staat het belang van de klant altijd centraal. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons hebt gegeven. Dit geldt zowel voor het bewaren als voor het gebruik van deze gegevens.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor onze dienstverlening of als dit verplicht is.
Wanneer wij gegevens aan anderen geven, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren alleen gegevens die wij echt nodig hebben en niet langer dan nodig.
Hoe lang wij persoonsgegevens mogen bewaren, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwerkt. Persoonsgegevens die nodig zijn voor een offerte bewaren wij maxcimaal 6 maanden. Gegevens die nodig zijn voor een aanvraag of andere overzetting van een domeinnaam bewaren niet langer als dat nodig was voor de afhandeling opnaam zetten en eventuele verhuizing van de domeinnaam.
Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij houden ons dan aan de wettelijke bewaartermijn.
Wijzigingen
Unieke Domeinnamen
heeft het recht om deze privacyverklaring zonder voorgaande aankondiging te wijzigen en/of te verwijderen.
Dit privacybeleid is op 1 juni 2018 voor het laatst aangepast.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu